เทศบาลตำบล แม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต. แม่นะ)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 516-1-29383-7
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลแม่นะ