หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่๔ ,หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙ (งานอุทกภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ชนิดหลายช่อง) พร้อมป้ายโครงการ ตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างมาตรฐานทางหลวงชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ธ.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]ซื้อดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 สำหรับนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่นะ ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]ซื้อดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]ซื้อดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33