หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(แผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]

  (1)