หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด) จากจุดเดิมไปทิศเหนือบ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้าง่ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หน้าบ้านนายสี สิงห์แก้ว บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หน้าบ้านนายสายันต์ สายสุวรรณ บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ช่วงทางโค้งฮักโฮมวัลเลย์ บ้านแก่งปันเต๊า หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ยะ หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นะ หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านวิญญู คันธะสุขี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวันดา เกตุบุญเรือง บ้านแม่นะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายมงคล ผ่องแผ้ว บ้านแม่นะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ ๔ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมคีรี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42