หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.1/428  เรียน นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการของ สนง.ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่  [ 2 มี.ค. 2564 ]   
ชม 00233.1/ว426 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้  [ 2 มี.ค. 2564 ]   
ชม0023.5/6705 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม แม่วาง แม่แจ่ม แม่อาย อบจ.ชม ทม.ต้นเปา ทม.แม่โจ้ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท.  [ 2 มี.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/6710 ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งเลื่อการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ  [ 2 มี.ค. 2564 ]   
ชม0023.5/6709 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.ฯ  [ 2 มี.ค. 2564 ]   
ชม0023.5/6630  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  [ 2 มี.ค. 2564 ]   
ชม0023.5/6707  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 3,158
     


 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558