หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
     

 
เรียน นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ และ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง เชิยประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าฯ  [ 15 ม.ค. 2563 ]    
 
ชม0023.5/1564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมนิเทศการบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการเงิน ฯ  [ 15 ม.ค. 2563 ]    
 
ชม0023.5/1565 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง เชียงดาว แม่แจ่ม พร้าว แม่วาง แม่ออน ดอยเต่า ฮอด กัลยาณิวัฒนา นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.2563  [ 15 ม.ค. 2563 ]    
 
ชม0023.3/ว1434 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่องท สารเนื่องในโอกาสวันครู ฯ  [ 14 ม.ค. 2563 ]    
 
ชม0023.3/ว1435 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ฝาง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ชยปราการ สารภี นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตนปลาย ฯ  [ 14 ม.ค. 2563 ]    
 
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง การมอลอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ ผวจ.ปฏิบิบัติราชการแทนฯ  [ 14 ม.ค. 2563 ]    
 
ชม0023.3/ว142 เรียน อำเภเมืองเชียงใหม่ ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว แม่แตง แม่ริม สารภี หางดง สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ จอมทอง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ  [ 14 ม.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2706
     


 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558