หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

ส้มโอ บ้านแก่งปันเต๊า  
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่นะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่นะ สมัยสามัญ ประจ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลแม่นะ [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 107 
รายงานผลการจัดซื้อรถยนต์ [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 97 
 
อบต.บ้านทับ การรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคงเย็น เรื่องรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 2 ค [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีดงเย็น รายงานการประชุมสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ป [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคงเย็น เรื่องปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านทับ การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 2499 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.อมก๋อย ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณทางขึ้น สถานีทวนสั [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.อมก๋อย ร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่อง บ่อเกรอะ บ่อซึม ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ศรีดงเย็น เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.ศรีดงเย็น เรียน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-18 เรื่อง เชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.สันกำแพง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2564 ครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.สันกำแพง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2564 ครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.บ้านทับ เชิญชวน สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ เรียนรู้หลักสู [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และ [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยาก [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
 
   
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
รบกวนช่วยตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 6 (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 63  ตอบ 1  
สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (29 ธ.ค. 2563)    อ่าน 805  ตอบ 2  
การจัดซื้อจัดจ้าง (4 ส.ค. 2563)    อ่าน 264  ตอบ 0  
 
   
ชม0023.3/18330 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น **รับเอกสารที่จังหวัด**  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ผชม0023.2/18188 ถึง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ เรื่อง รายงานข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน และบุุคลากรที่มีความประสงค์ถ่ายโอนมาสังกัด อปท. ฯ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/758 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ฯ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/757 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล king Bhumibol World Soil Day Award  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/18322  เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายก ทน.ชม เรื่อง ย้ายผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฯ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/754 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/18218 ถึง อำเภอจอมทอง เรื่อง เอกสารเพิ่มเติมประกอบการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ฯ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/18189 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. เเละ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/753 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่องคู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามในการทำงาน  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.318251 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/752 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/755 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/17939 เรียน นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม เรื่ง การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/18081 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อในรูปแบบแผ่นซีดี ฯ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/18204 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/18115 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/18111 ถึง อำเภอสันทราย เรื่อง การเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนายการ ฯ  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/18109 ถึง อำเภอสันป่าตอง เรื่อง การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของส่วนราชการอื่นที่มีชื่อตำแหน่งไม่ตรงกำบตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด ฯ  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/18117  เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอแก้ไขรหัสสายทางและชื่อสายทางลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รับเอกสารที่จังหวัด  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/18105 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558
 

facebook
ทต.แม่นะ

facebook
ทต.แม่นะ
ทต.แม่นะ