หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล แม่นะ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านปางมะโอ  

เข่งผัก  

กระเทียม  
 

บ้านดอยฮิมดาว

สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์

สันป่าเกี๊ยะ (ดอยแม่ตะมาน) หรือสถานีเกษตรที่สูงสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมาน
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่นะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชาการ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
#ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 10 เส้นทาง [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
 
ทต.แม่นะ วันที่27 กันยายน พ.ศ.2565 นายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ ได้ประชุมเตร [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่นะ ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สม [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลแม่นะ ได้แสดงความยินดีกับเจ้าพนักงานสาธารณส [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ร้องวัวแดง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ยั้งเมิน ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ยั้งเมิน [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สันกำแพง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่นะ #ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.ร้องวัวแดง พมจ.เชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่นะ วันที่22 กันยายน พ.ศ.2565 นายธวัชชัย ศรีบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ ได้รั [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.แม่นะ ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชาการ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
ทต.แม่นะ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา09.00 น. งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่นะ และศูน [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.ร้องวัวแดง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.แม่นะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 10 เส้นทาง [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่นะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 10 เส้นทาง [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สันกำแพง กิจกรรม Big cleaning day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 14 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สันกำแพง ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สันกำแพง กิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สันกำแพง ประชุมสรุปงานอาสาบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 25 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
 
   
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
ลานคนเดิน (1 ก.ค. 2565)    อ่าน 2957  ตอบ 2  
สอบถามข้อมูล (16 มี.ค. 2565)    อ่าน 200  ตอบ 1  
รบกวนช่วยตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 6 (25 ก.ค. 2564)    อ่าน 353  ตอบ 1  
 
   
  เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เวียงแหง แม่แจ่ม ดอยเต่า กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท เจ้าภาพระดับประเทศ ฯ  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/28587  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.1/28565 เรียน นายก อบจ.ชม เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 27  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เวียงแหง แม่แจ่ม ดอยเต่า กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่องการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ฯ  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.4/28457 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
 ถึง อ.เมือง แม่ริม สันทราย สารภี สันกำแพง หางดง ดอยสะเก็ด ฝาง เชียงดาว พร้าว แม่แตง แม่วาง แม่ออน แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศในระบบ DLA Waste โดยใช้ข้อมูลจาก ThaiQM ฯ  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/28489 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอบรม เรื่องการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/28446 เรียน นายอำเภอสันทราย และ นายก ทน.ชม เรื่อง การจัดนิทรรศการนานาชาติ การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ฯ  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
 เรียน นายก อบจ.ชม เรื่อง กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
 เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว แม่แตง แม่ริม ดอยหล่อ ฝาง สะเมิง สันป่าตอง แม่ออน แม่อาย พร้าว สันทราย ฮอด เรื่อง แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ SAR ครั้งที่ 2/2565  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.4/28123 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.4/28120 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.2/27992 เรียน นอ.เชียงดาว ดอยสะเก็ด จอมทอง แม่แต่ง แม่ริม หางดง แม่อาย อมก๋อย สะเมิง แม่แจ่ม ไชยปราการ พร้าว เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/10321  เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง พิจารราการโอนเปลี่ยนแปลงงบฯรายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.2565 ฯ (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/ว28372  ถึง นายอ.จอมทอง แม่แจ่ม และนายอ.แม่วาง เรื่อง การจัดสรรงบฯ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบกลาง ฯ(แหล่งกักเก็บน้ำ)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/ว28360 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนฯ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง และ อ. กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม. ทน.ชม. ทม. แม่เหียะ และทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผุ้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ผชม0023.6/ว28361 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.6/ว28355 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง (ยกเว้น ทม.ต้นเปา) เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แอพพลิเคชัน เงินเด็ก
ระบบตรวจสอบสิทธิ สำนักงานหลกประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
ระบบตรวจสอบข้อมูลการส่งเบิกเงินและการออกใบเสร็จ
จากระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558
 

facebook
ทต.แม่นะ

facebook
ทต.แม่นะ
ทต.แม่นะ