หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

ส้มโอ บ้านแก่งปันเต๊า  
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่นะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลสายบริหาร [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบ [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 – 2563) [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 [ 12 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอม [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ยั้งเมิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์ [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
อบต.ศรีดงเย็น ขอเรียนเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลศรีดงเย็น เข้าร่วมสังเกตการการณ์ประชุมสภาสมัยส [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีดงเย็น ขอเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.อมก๋อย โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออม [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
อบต.บ้านทับ ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
อบต.บ้านทับ อบต.บ้านทับ รับสมัครอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2563 ณ สำนั [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านทับ โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านทับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2563 [ 28 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีดงเย็น กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2 [ 28 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านทับ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ [ 28 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่นะ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลสายบริหาร [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
ทต.แม่นะ รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบ [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.ศรีดงเย็น กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ทต.แม่นะ โครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประ [ 23 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
 
   
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว23349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2348  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2340  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2359  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2357 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2333  [ 7 ส.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2355  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11465-11540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11413-11464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2347  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2344  [ 6 ส.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2332  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
 
 
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (4 ส.ค. 2563)    อ่าน 6  ตอบ 0  
สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 519  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราห์จัดติดไฟกิ่งริมทาง (19 ส.ค. 2560)    อ่าน 730  ตอบ 0  
 
   
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่อง แจ้งขยายช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนาม  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.1/24876 เรียน อำเภอสารภี เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2563  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.5/24800 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.5/24795 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.5/24796 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.3/24803 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รับเอกสารที่จังหวัด  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
  เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศผลการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.4/24726 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด ฯ  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.3/24734 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ฯ  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.ลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.3/24731 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบฯ แล้วจัดส่งแบบสรุปจำนวนสุนัขและแมว ฯ  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.2/24721 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขยายเวลาการจัดส่งร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ [ แนบ1 ]  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.324612  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 ฯ  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
  เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ สารภี นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การนำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาฯ O-NETปีการศึกษา2563  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง สารภี ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.4/24648 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน..ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ [ แนบ1 ]  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ฯ [ แนบ1 ]  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.3/24666  เรียน นายอำเภอแม่แตง แม่ริม ฝาง แม่ออน สันกำแพง แม่อาย พร้าว นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558