หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

ส้มโอ บ้านแก่งปันเต๊า  
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่นะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราค [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 เส้นทาง [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 เส้นทาง [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราค [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.อมก๋อย ประมวลภาพงานอากาศดีที่อมก๋อย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น หนังสือเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีดงเย็น หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านทับ รายงานการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านทับ รายงานการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านทับ รายงานการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านทับ รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านทับ รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่นะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 เส้นทาง [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่นะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 เส้นทาง [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านทับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีดงเย็น ประชุม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบร [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะก [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ทต.อมก๋อย ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
 
   
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 259  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราห์จัดติดไฟกิ่งริมทาง (19 ส.ค. 2560)    อ่าน 411  ตอบ 0  
ลานคนเดิน (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 2636  ตอบ 2  
 
   
ชม0023.3/ว5678 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.  [ 17 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.1/5669 เรียน นายอำเภอดยสะเก็ด นายอำเภอหางดง เรื่อง ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุข ฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว5594 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]     
เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ไชยปราการ สารภี ฝาง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน [ 17 ก.พ. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปร [ 17 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว5557 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่ริม แม่แตง สารภี สันป่าตอง ดอยหล่อ แม่วาง หางดง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แนวทางการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ฯ  [ 17 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว5553 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง ยกเว้นนายก ทม.ต้นเปา เรื่อง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว5542 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน ฯรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว [ 17 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว0189 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดส่งเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]     
ชม 0023.1/5546 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 17 ก.พ. 2563 ]     
ชม 0023.2/5378 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม. ทุกแห่ง เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. ฯ  [ 14 ก.พ. 2563 ]     
ชม 0023.5/ว5380 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม. และ ทม. ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ฯ [ 14 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/5067 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ก้ไขัปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง  [ 14 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.2/5377 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครู/บุคลากรทางการศึกษาฯ  [ 14 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว5347 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สันป่าตอง ฝาง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.3/ว5344 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.1/5379 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การให้ความรู้และคำแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัย ตามโครงการ บูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยกับ อปท [ 14 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.2/5334 เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ พร้าว ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ฝาง แม่แตง ม่ริม แม่อาย เวียงแหง สะเมิง อมก๋อย นายก ทม.ต้นเปา นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 14 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.4/ว0180 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
ชม0023.4/0181 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเปรียบเทียบปรับ กรณีผู้ฝ่าฝืนจุดไฟเผาในพื้นที่  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558