หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 
 
อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองเชียงใหม่
 
 
อำเภอกัลยาณิวัฒนา
 
 
อำเภอจอมทอง
 
 
อำเภอดอยสะเก็ด
 
 
อำเภอดอยหล่อ
 
 
อำเภอดอยเต่า
 
 
อำเภอฝาง
 
 
อำเภอพร้าว
 
 
อำเภอสะเมิง
 
 
อำเภอสันกำแพง
 
 
อำเภอสันทราย
 
 
อำเภอสันป่าตอง
 
 
อำเภอสารภี
 
 
อำเภอหางดง
 
 
อำเภออมก๋อย
 
 
อำเภอฮอด
 
 
อำเภอเชียงดาว
 
 
อำเภอเวียงแหง
 
 
อำเภอแม่ริม
 
 
อำเภอแม่วาง
 
 
อำเภอแม่ออน
 
 
อำเภอแม่อาย
 
 
อำเภอแม่แจ่ม
 
 
อำเภอแม่แตง
 
 
อำเภอไชยปราการ
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558