หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 
 
 


นายอินสอน หล้ายี่
ประธานสภา ทต.แม่นะ
 


นายประสาร หนูสิงห์
รองประธานสภา ทต.แม่นะ


นายพลาธิป รู้ธรรม
เลขานุการสภา ทต.แม่นะ
 
 


นายสวัสดิ์ แข็งแรง
สมาชิกสภา ทต.แม่นะ


นายอุทัย บุญเรือง
สมาชิกสภา ทต.แม่นะ


นายสุรศักดิ์ เริงไม
สมาชิกสภา ทต.แม่นะ


นายสิงห์คำ แก้วใจมา
สมาชิกสภา ทต.แม่นะ


นายตุ๋ย เหน่คำ
สมาชิกสภา ทต.แม่นะ


นายธวัชชัย ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา ทต.แม่นะ


นายบุญศรี แก่นตาคำ
สมาชิกสภา ทต.แม่นะ


นายสมศักดิ์ งามคาย
สมาชิกสภา ทต.แม่นะ


นายสมศักดิ์ พวงลังกา
สมาชิกสภา ทต.แม่นะ
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558