หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 

 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติ  
 

ด้วยเทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
สนใจสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่นะ  อ.เชียงดาว จ.เชียงให่ 50170
โทรศัพท์ 053-046994-5 ต่อ 12 (งานการเจ้าหน้าที่)

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 13.36 น. โดย คุณ ดลใจ ยี่แก้ว

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 


 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558