หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 

 
การทำบุญเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงดาว  
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลแม่นะ ได้ดำเนินการ “โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม (การทำบุญเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงดาว)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายชัชวาล พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงดาว ณ ศาลเจ้าหลวงคำแดง บ้านแก่งปันเต๊า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงดาวและเป็นสถานที่อ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของล้านนา เพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนที่จะสักการบูชารำลึกถึงพระคุณบูรพกษัตริย์แห่งล้านนา เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่นะเกิดความสามัคคีจากการร่วมกิจกรรม โดยในทุกปีจะประกอบพิธีโดยเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมและมีห้างร้านต่างๆ ร่วมตั้งโรงทาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ จึงจำเป็นต้องประกอบพิธีเท่าที่จำเป็น โดยมีพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช พญางำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ด้วย พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมพิธี พร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางเทศบาลตำบลแม่นะจัดหาไว้ให้ทั้งก่อนเริ่มพิธีและหลังจากเสร็จสิ้นพิธี และขอความร่วมมืองดโรงทานทุกชนิด

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 13.32 น. โดย คุณ ดลใจ ยี่แก้ว

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 


 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558