หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยั้งเมิน   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1   2 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านทับ   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านทับ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการุงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑]   1 ก.ค. 2563 0
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.บ้านทับ   ผนวก ข. เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ   29 มิ.ย. 2563 3
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.บ้านทับ   ผนวก ก. เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   29 มิ.ย. 2563 4
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.บ้านทับ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   29 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีดงเย็น   ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1)   27 มิ.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อมก๋อย   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)   23 มิ.ย. 2563 4
ข่าวกิจกรรม ทต.อมก๋อย   จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563    22 มิ.ย. 2563 0
กิจการสภา ทต.อมก๋อย   หนังสือ เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562   19 มิ.ย. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 208
 


 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558