หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่นะ [ 30 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การแสดงเจตจำนงคการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ตอบส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม [ 4 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
   1     (2)     3      4