หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แบบประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่นะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครึ่งปีแรก) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการวิเคราะหผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)