หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2557 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2557 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่นะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่นะ ประจำปี พ.ศ.2561รอบตุลาคม [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่นะ ประจำปี พ.ศ.2561รอบเมษายน [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558