หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่นะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่นะ ประจำปี พ.ศ.2561รอบตุลาคม [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่นะ ประจำปี พ.ศ.2561รอบเมษายน [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่นะ [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่นะ [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลแม่นะ [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลแม่นะ [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 31 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 [ 31 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่นะ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 31 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558