หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

บ้านดอยฮิมดาว

สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ-ก.ท.จ.-เรื่อง-หลักเกณฑ์ฯการบริหารงานบุคคลของเทศบาล-พ.ศ.-2561.pdf [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ-ก.ท.จ.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ-พ.ศ.-2563.pdf [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ-ก.ท.-เรื่อง-หลักเกณฑ์ฯการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล-ฉบับที่2-พ.ศ.-2561.pdf [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ-ก.ท.จ.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล. [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2557 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2557 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2557 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสัตว์หรื่อปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2557 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)  
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558