หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ผลการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)  
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558