หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร


การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


การขออนุญาตจัดตั้งตลาด


การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)


การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การแจ้งขุดดิน

 
  (1)     2