หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล แม่นะ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านปางมะโอ  

เข่งผัก  
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่ม ในระบบเครือญาติ มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่นะ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลแม่นะ มีสถานศึกษารวมทั้งหมด 16 แห่ง แบ่งเป็นระดับการศึกษาดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง

โรงเรียนระดับประถม      
  ศึกษา จำนวน 10 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา      
  ตอนต้น จำนวน 1 แห่ง
 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ
  เขตบริการ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 11, 12 และ 13

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัย
  สบอ้อ เขตบริการ หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558