หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล แม่นะ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านปางมะโอ  

เข่งผัก  
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่ม ในระบบเครือญาติ มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่นะ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลแม่นะ มีสถานศึกษารวมทั้งหมด 16 แห่ง แบ่งเป็นระดับการศึกษาดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง

โรงเรียนระดับประถม      
  ศึกษา จำนวน 10 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา      
  ตอนต้น จำนวน 1 แห่ง
 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ
  เขตบริการ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 11, 12 และ 13

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัย
  สบอ้อ เขตบริการ หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558