หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสุภพ กันธิมา
ปลัดเทศบาลตำบลแม่นะ
โทร : 053-046994 ต่อ 15 093-3299480
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
(รองปลัดเทศบาลตำบลแม่นะ)
ไม่มีกรอบอัตรากำลังรองปลัดเทศบาล
(ใช้ในการประกอบการตรวจ ITA เท่านั้น)
นางสุรีย์ สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053-046994 ต่อ 19 093-3299480
นายธวัชชัย พรหมลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 053-046994 ต่อ 26 093-3299480
นางรุ่งฤดี ภัทรวัตวรกมล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 053-046994 ต่อ 16 093-3299480
นางรุ่งฤดี ภัทรวัตวรกมล
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 053-046994 ต่อ 27 093-3299480