หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุภพ กันธิมา
ปลัดเทศบาลตำบลแม่นะ
โทร : 053-046994 ต่อ 15 093-3299480
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุรีย์ สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053-046994 ต่อ 19 093-3299480


นายธวัชชัย พรหมลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 053-046994 ต่อ 26 093-3299480


นายธีระศักดิ์ อะทะจา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 053-046994 ต่อ 16 093-3299480


นายสุภพ กันธิมา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่นะ


นายธีระศักดิ์ อะทะจา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 053-046994 ต่อ 27 093-3299480