หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 
 


นายพลาธิป รู้ธรรม
ปลัด ทต.แม่นะ
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นายธีระศักดิ์ อะทะจา
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.แม่นะ


นางรุ่งฤดี ภัทรวัตวรกมล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวอุรารักษ์ อิวาง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายสมพร อาษา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวธิดารัตน์ วรรณขาว
นิติกรชำนาญการ


นางสุพรรณณี กาวิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายวชิระ เตชวงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558