หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 
 


นายสุภพ กันธิมา
ปลัดเทศบาลตำบลแม่นะ
โทร : 053-046994 ต่อ 15
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางรุ่งฤดี ภัทรวัตวรกมล
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.แม่นะ
โทร : 053-046994 ต่อ 16


นายวชิระ เตชวงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 053-046994 ต่อ 10


นางสาวมาลัยพร อุ่นใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 053-046994 ต่อ 22


นางอรทัย เตชวงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร : 053-046994 ต่อ 21


สิบเอกธงรบ อยู่โต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 053-046994 ต่อ 30


นางสาวชุติมณฑน์ มงคลคลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 053-046994 ต่อ 10


นายชัชชัย จินดาหลวง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 053-046994 ต่อ 30
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558