หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล แม่นะ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 


การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
 


การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน

การสร้างหรือการพัฒนาการรวมกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่
 


การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรามชาติหรือสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


การส่งเสริมหรือเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การส่งเสริมและอนุรักษ์ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 


การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

การส่งเสริมและอนุรักษ์ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 


กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรืออบายมุข
 


การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลกรภาครัฐ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558